Zastupitelstvo MČ Praha 4 proběhlo 14.12.2011

7. prosince 2011 v 23:27 |  JEDNÁNÍ S ÚŘADY
Náš příspěvek do diskuse:
....pozemky, o kterých se hovoří v bodu 7g jsou ty, na nichž je plánována megalomanská výstavba komplexu pod názvem Happy Way District. Poté, co občané Podolí měli možnost se studií seznámit (podotýkám, že to bylo čistě náhodou), je většina z nich zásadně proti této výstavbě.

Z poz
* Z jiných příkladů na Praze 4 je evidentní, že vlastnictví pozemků, (resp. jeho svěření do správy MČ) může být jedním z hlavních účinných nástrojů, jak zabránit megalomanské výstavbě resp. ovlivnit podobu a rozsah budoucí výstavby na pozemku.

To je velmi cenné. Je třeba si uvědomit, že v blízkém okolí Sinkulovy ulice, která je již nyní přetížená, je dalších téměř 6000 m2 pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromých osob či firem a výstavba na nich bude ovlivnitelná ještě méně.

Pokud magistrát pozemky svěří do správy, apelujeme na Vás, že je třeba s nimi nakládat uvážlivě. Považovali bychom za zásadní pochybení, kdyby došlo k opakování situace z r. 2008.
Pro připomenutí, do r. 2008 MČ byla dokonce vlastníkem části pozemků, o kterých je řeč. Jednalo se o podíl 1/96. Zastupitelstvo v r. 2008 odhlasovalo prodej tohoto svého podílu. Ačkoli byl podíl malý, mohl být nyní účinným nástrojem ovlivnění výstavby (jako tomu bylo v případě některých jiných projektů).

Je (totiž) důležité, při nakládání s pozemky vnímat jejich celkovou plochu a lokalitu, nikoli pouze velikost vlastnického podílu. Při pohledu do mapy již tehdy muselo být zřejmé, že uvedený pozemek bude svým umístěním a rozlohou svádět investora k masivní výstavbě.

(Pro doplnění uvádím, že prodej stejného podílu schválila MČ rovněž v r.2007 na druhé straně Podolských schodů na srovnatelně velkém pozemku. Pozemek tak připadl zcela do rukou soukromého vlastníka a MČ tak přišla o svůj hlavní trumf.)

Pokud magistrát svěří pozemky do správy MČ, požadujeme, aby při budoucí výstavbě nedocházelo k jakýmkoli, zdůrazňuji jakýmkoli výjimkám a úpravám ÚP. ÚP má plnit regulační funkci, nikoli být odrazovým můstkem pro úpravy a udělování výjimek.

Nepřejeme si, aby ÚP se stával nadále cárem papíru v rukou developerů a víme, že MČ je jedním ze subjektů, které takovému jednání mohou zabránit.
Lze toho však dosáhnout pouze důsledným přístupem a uplatňováním všech zákonných pravomocí, které MČ má.

Děkuji
 

JSTE PROTI ?!

11. listopadu 2011 v 22:58 |  CO DĚLAT
- ČTĚTE pozorně informace v Rubrikách (menu vlevo)
- ZAŠLETE KONTAKTNÍ E-MAIL na adresu nejsmehappy@seznam.cz, abychom Vás mohli informovat o aktuální situaci, ev. potřebě podepsat petici apod.
- ŠIŘTE informaci mezi další obyvatele Podolí a okolí
- buďte připraveni opět jasně vyslovit svůj názor - formou dopisů zastupitelům MČ Praha 4 i Magistrátu

SCHŮZKA S PŘEDSTAVITELI MČ PRAHA 4

28. října 2011 v 12:57 |  JEDNÁNÍ S ÚŘADY
10.11.2011 v tělocvičně ZŠ Nedvědovo nám., Praha 4 proběhla schůzka s představiteli MČ Praha 4.
Průběh bouřlivé diskuze lze obtížně shrnout, proto uvádíme jen základní body:
- STAROSTA Pavel Horálek prezentoval odmítavý postoj MČ k projektu v této podobě, což občané ocenili
- oznámil snahu MČ, aby podíl na pozemku, vlastněný Magistrátem, byl svěřen do péče MČ (bude projednáno na zastupitelstvu) a MČ tak získala možnost kontrolovat výstavbu

OBČANÉ:
- upozornili na další chystané projekty v blízkém okolí, o kterých se dozvídají víceméně náhodou či díky vlastní aktivitě
- v souvislosti s tím požadovali, aby MČ informovala včas o projektech, aby se k nim občané mohli vyjádřit dokud je čas na změnu (pozn.: i projekt Happy Way District se dostal na světlo víceméně náhodou)
- upozornili, že problémy mohou působit nejen velké objekty, ale i postupná, plíživá výstavba menších objektů, kterým vždy padne za oběť další zeleň, přinese další dopravní zatížení atd.
- zdůraznili, že radnice je pouze jedním z účastníků územního řízení (které v konečném důsledku může vést k realizaci stavby); o to více je nutné, aby radnice využívala všech svých procesních práv k prosazení svého stanoviska a řádně svůj odmítavý postoj zdůvodnila, využívala institutu správních žalob ap.
- požadovali, aby nedocházelo k toleranci JAKÝCHKOLI úprav Územního plánu, výjimek z obecně technických podmínek při provádění staveb atp.;
- územní plán má fungovat jako REGULAČNÍ nikoli sloužit jako platforma pro změny, které se často dějí postupně a nenápadně, avšak s fatálními důsledky
- upozornili na projekty, které (na rozdíl např. od Branického Mezivrší) nedopadly ve prospěch občanů (např. Swiss house v Jeremenkově ul.)
- požadovali, aby MČ neopakovala chybu z minulosti (r.2008), kdy prodala 1/96 pozemku, a zbavila se tak možnosti ovlivňovat výstavbu