Říjen 2011

SCHŮZKA S PŘEDSTAVITELI MČ PRAHA 4

28. října 2011 v 12:57 JEDNÁNÍ S ÚŘADY
10.11.2011 v tělocvičně ZŠ Nedvědovo nám., Praha 4 proběhla schůzka s představiteli MČ Praha 4.
Průběh bouřlivé diskuze lze obtížně shrnout, proto uvádíme jen základní body:
- STAROSTA Pavel Horálek prezentoval odmítavý postoj MČ k projektu v této podobě, což občané ocenili
- oznámil snahu MČ, aby podíl na pozemku, vlastněný Magistrátem, byl svěřen do péče MČ (bude projednáno na zastupitelstvu) a MČ tak získala možnost kontrolovat výstavbu

OBČANÉ:
- upozornili na další chystané projekty v blízkém okolí, o kterých se dozvídají víceméně náhodou či díky vlastní aktivitě
- v souvislosti s tím požadovali, aby MČ informovala včas o projektech, aby se k nim občané mohli vyjádřit dokud je čas na změnu (pozn.: i projekt Happy Way District se dostal na světlo víceméně náhodou)
- upozornili, že problémy mohou působit nejen velké objekty, ale i postupná, plíživá výstavba menších objektů, kterým vždy padne za oběť další zeleň, přinese další dopravní zatížení atd.
- zdůraznili, že radnice je pouze jedním z účastníků územního řízení (které v konečném důsledku může vést k realizaci stavby); o to více je nutné, aby radnice využívala všech svých procesních práv k prosazení svého stanoviska a řádně svůj odmítavý postoj zdůvodnila, využívala institutu správních žalob ap.
- požadovali, aby nedocházelo k toleranci JAKÝCHKOLI úprav Územního plánu, výjimek z obecně technických podmínek při provádění staveb atp.;
- územní plán má fungovat jako REGULAČNÍ nikoli sloužit jako platforma pro změny, které se často dějí postupně a nenápadně, avšak s fatálními důsledky
- upozornili na projekty, které (na rozdíl např. od Branického Mezivrší) nedopadly ve prospěch občanů (např. Swiss house v Jeremenkově ul.)
- požadovali, aby MČ neopakovala chybu z minulosti (r.2008), kdy prodala 1/96 pozemku, a zbavila se tak možnosti ovlivňovat výstavbu

CO DĚLAT, ABY SE TAK NESTALO:

28. října 2011 v 12:53 CO DĚLAT
- šiřte informaci mezi své přátele, známé, příbuzné, sousedy, starousedlíky na Praze 4
- Váš nesouhlas dejte jasně najevo na příslušných místech, nadávat doma nestačí, tzn.
- apelujte na zastupitele a úředníky ÚMČ Praha 4 (dopis, e-mail, výzva k osobní schůzce)
- apelujte na spoluvlastníka pozemků Magistrát Hl.m. Prahy (zastupitele a úředníky dotčených odborů)
- pište na Útvar rozvoje města (ÚRM), který projekty rovněž posuzuje
- e-maily naleznete na webových stránkách www.praha4.cz, www.praha.eu nebo si je vyžádejte na nejsmehappy@seznam.cz, rádi Vám je zašleme
- sledujte průběžně informace na tomto webu
- buďte připraveni dále jednat (např. podepsat petici, účastnit se zasedání zastupitelstva, veřejného projednání atd.)
- z uvedeného důvodu nám prosím napište na výše uvedený e-mail jakýkoli kontakt na Vás (e-mailovou adresu nebo adresu, telefon), abychom Vás v budoucnu mohli oslovit
- uvítáme jakoukoli Vaši pomoc, proto laskavě:
- pište své náměty, rady, připomínky, zkušenosti
Při komunikaci se zastupiteli a úředníky
- stačí stručné vyjádření Vašeho zásadního nesouhlasu (uvést jméno projektu, lokalitu a jasný nesouhlas) - stačí v několika větách
- nepřipouštějte žádné kompromisy (např. snižování o patro, zmenšení rozsahu garáží apod.) - takovouto stavbu odmítáme jako celek
- stačí obyčejný mail bez skenovaných podpisů s uvedením vašeho jména a adresy
- čím více reakcí od veřejnosti zastupitelé a úředníci obdrží tím lépe, je třeba aby věděli, že odpor je skutečně masivní

Vaše názory

28. října 2011 v 12:48 CO DĚLAT
Vaše názory samozřejmě můžete vyjádřit zde na blogu v komentářích a také na facebooku

Je však důležité, aby Vaše názory znali hlavně představitelé radnice MČ Praha 4 a Magistrátu hl.m. Prahy !!! Proto je třeba je oslovit.

KONTAKT

22. října 2011 v 23:31 KONTAKT

PRAŽSKÝ DENÍK (DENIK.CZ), 14.10.2011

17. října 2011 v 11:54 NAPSALI O NÁS

Hrozí Vyšehradu devastace? Lidé z Podolí tvrdí, že ano

Praha - Uvnitř ochranného pásma národní kulturní památky má začít nová, údajně megalomanská výstavba bytovek.Obrázek

16. října 2011 v 0:41 OBRÁZKY

ZDROJ:

14. října 2011 v 11:43 OBRÁZKY
Zdrojem zveřejněných vizualizací je Hmotová studie spol. PROJEKT - SERVIS, Ing. Stojan, stavební projekce

OBRÁZEK 6

12. října 2011 v 0:02 OBRÁZKY

OBRÁZEK 5

11. října 2011 v 23:59 OBRÁZKY