Listopad 2011

JSTE PROTI ?!

11. listopadu 2011 v 22:58 CO DĚLAT
- ČTĚTE pozorně informace v Rubrikách (menu vlevo)
- ZAŠLETE KONTAKTNÍ E-MAIL na adresu nejsmehappy@seznam.cz, abychom Vás mohli informovat o aktuální situaci, ev. potřebě podepsat petici apod.
- ŠIŘTE informaci mezi další obyvatele Podolí a okolí
- buďte připraveni opět jasně vyslovit svůj názor - formou dopisů zastupitelům MČ Praha 4 i Magistrátu