CO DĚLAT

JSTE PROTI ?!

11. listopadu 2011 v 22:58
- ČTĚTE pozorně informace v Rubrikách (menu vlevo)
- ZAŠLETE KONTAKTNÍ E-MAIL na adresu nejsmehappy@seznam.cz, abychom Vás mohli informovat o aktuální situaci, ev. potřebě podepsat petici apod.
- ŠIŘTE informaci mezi další obyvatele Podolí a okolí
- buďte připraveni opět jasně vyslovit svůj názor - formou dopisů zastupitelům MČ Praha 4 i Magistrátu

CO DĚLAT, ABY SE TAK NESTALO:

28. října 2011 v 12:53
- šiřte informaci mezi své přátele, známé, příbuzné, sousedy, starousedlíky na Praze 4
- Váš nesouhlas dejte jasně najevo na příslušných místech, nadávat doma nestačí, tzn.
- apelujte na zastupitele a úředníky ÚMČ Praha 4 (dopis, e-mail, výzva k osobní schůzce)
- apelujte na spoluvlastníka pozemků Magistrát Hl.m. Prahy (zastupitele a úředníky dotčených odborů)
- pište na Útvar rozvoje města (ÚRM), který projekty rovněž posuzuje
- e-maily naleznete na webových stránkách www.praha4.cz, www.praha.eu nebo si je vyžádejte na nejsmehappy@seznam.cz, rádi Vám je zašleme
- sledujte průběžně informace na tomto webu
- buďte připraveni dále jednat (např. podepsat petici, účastnit se zasedání zastupitelstva, veřejného projednání atd.)
- z uvedeného důvodu nám prosím napište na výše uvedený e-mail jakýkoli kontakt na Vás (e-mailovou adresu nebo adresu, telefon), abychom Vás v budoucnu mohli oslovit
- uvítáme jakoukoli Vaši pomoc, proto laskavě:
- pište své náměty, rady, připomínky, zkušenosti
Při komunikaci se zastupiteli a úředníky
- stačí stručné vyjádření Vašeho zásadního nesouhlasu (uvést jméno projektu, lokalitu a jasný nesouhlas) - stačí v několika větách
- nepřipouštějte žádné kompromisy (např. snižování o patro, zmenšení rozsahu garáží apod.) - takovouto stavbu odmítáme jako celek
- stačí obyčejný mail bez skenovaných podpisů s uvedením vašeho jména a adresy
- čím více reakcí od veřejnosti zastupitelé a úředníci obdrží tím lépe, je třeba aby věděli, že odpor je skutečně masivní

Vaše názory

28. října 2011 v 12:48
Vaše názory samozřejmě můžete vyjádřit zde na blogu v komentářích a také na facebooku

Je však důležité, aby Vaše názory znali hlavně představitelé radnice MČ Praha 4 a Magistrátu hl.m. Prahy !!! Proto je třeba je oslovit.
 
 

Reklama